карабин с глушителем

винтовки с глушителям спецназа

карабин с глушителем

карабин «Commando» Lisle калибр 11,43 мм., пистолет-пулемет UD-42 калибра 9 мм